Skridskokartor Calazo

Här hittar ni skridskokartor från Calazo som är några av deras allra mest avancerade kartor där ett enormt insamlingsarbete är utfört av skridskoexperten Mårten Ajne. Fokus är säkrare och enklare turer på långfärdsskridskor i östra Svealand.
Isläggningen på sjöarna, och vattenytorna i skärgården, återges med färgsatta och numrerade områden efter i vilket skede de normalt fryser. Isbedömningen underlättas med markeringar för kända råkar, fartygsrännor, strömställen och andra svaga områden. Kartorna innehåller även rekommenderade startplatser, parkeringar och lämpliga landpassager.

Visar alla 7 resultat