Sjö- och kustkartor 1:50000

En stor del i vårt arbete med terrängkartorna och sjö- och kustkartorna är att hålla vandringslederna uppdaterade. Vi samarbetar därför med de organisationer som ansvarar för de stora vandringslederna som Sörmlandsleden, Roslagsleden, Skåneleden, Bohusleden med flera. Ofta rör det sig om justeringar av leden på grund av skogsbruk eller att något vindskydd försvunnit eller tillkommit. Vi kompletterar också innehållet i kartorna med farleder, cykelleder och annan specialinformation.

Visar alla 14 resultat