Hydrographica Stockholms södra skärgård

Special båtsportkort från Hydrographica över Stockholms södra skärgård. Kortet täcker Runmarö-Huvudskär. Format A3. Tryckt på vattensäker syntetpapper och detta gör produkten väldigt tålig. 40-sidigt specialsjökort i båtsportkortformat (A3) tryckt på helt vattenbeständig och mycket stryktålig plast med skyddande genomskinliga plastpärmar.
De tidigare 14 korten i Stockholms södra skärgård har vi nu sammanfogat och byggt ut med motsvarande 3 st A2-kort. Glädjande nog har vi fått tillstånd att sjömäta området kring Sadelöga – Bodskär – Stabbo, vilket infogats i den södra delen av området.

De sjökort som ingår är:
615-12 Munkö
615-13 Runmarö – Vidskären
615-14 Rågskär
615-15 Bullerö
616-01 Hamnskär – Ormskär
616-02 Långviksskär – Hallskär
616-03 Biskopsö – Finnskär
616-04 Huvudskär
616-05 Gillinge
616-06/07 Villinge/Norsten
616-08 Norra Fjärdlång
616-09 Södra Fjärdlång
616-10/11 Jungfruskär/Skeppskobben

795,00 kr

Beskrivning

40-sidigt specialsjökort i båtsportkortformat (A3) tryckt på helt vattenbeständig och mycket stryktålig plast med skyddande genomskinliga plastpärmar.
De tidigare 14 korten i Stockholms södra skärgård har vi nu sammanfogat och byggt ut med motsvarande 3 st A2-kort.