Outdoorkarta - Karta och Guide över Kungsleden

kungsleden karta

Kungsleden – lättillgänglig vandring genom Sveriges magiska fjällvärld!

Karta och Guide över Kungsleden är en serie om 5 delar mellan Abisko och Hemavan, som i tagits fram i samarbete med Svenska Turistföreningen. Varje del består av ett set med en helt vattentålig fjällkarta i skala 1:50 000 och en tillhörande guide som beskriver Kungsledens etapper med uppgifter om distans, ungefärlig vandringstid, fjällinformation som rastskydd, broar och hjälptelefoner, ledbeskrivningar och boenden längs vägen, samt praktiska tips inför din vandring.

Etapperna är beskrivna för att kunna vandras eller skidas i både nord- och sydgående riktning och har en naturlig etappindelning mellan STF Fjällstugor och STF Fjällstationer där övernattning är möjlig. Dessa presenteras med foto och faciliteter t.ex. hur många bäddar finns, går det att proviantera på plats, är husdjur tillåtet, finns hjälptelefon osv. Uppgifter om alternativa boenden och vilka sträckor som kräver tältning finns också med.

Där så är möjligt visas även alternativa etapper för Kungsleden, samt avstickare om man vill göra en extra tur i området och de STF-boenden som passeras under turen.

Guiden inleds med bra information inför din vandring, hur fungerar det att bo i STF Fjällstuga? Praktiska tips för turen, ledskyltning, snöskoter, utrustning, väder, navigation m.m.

Alla beskrivningar och information är på svenska och engelska.

Visar alla 6 resultat