Outdoorkarta 7 Börgefjell-Kittelfjäll

Outdoorkarta Fjällkarta 7 Börgefjell-Kittelfjäll-Fatmomakke 1:75 000

Platser Places Stellen:
Trofors Örneset Kroken Stekenjokk Namsvassgårdan Gielas Kittelfjäll Dikanäs Västansjö Klimpfjäll Fatmomakke Blaikliden Skardmodalen Susendalen Harvassdalen Fredheim Svenskvollen Trofors Granlia Leiren Nordgård Kristi krybbe Ruet Orvassdalen Leipikvattnet Karitjärn Grensvollen Skalmodal Daarnege Gränssjö Bojtiken Gielas Vardofjäll Ljusliden Övre selet Brattås Grundfors Kultsjölandet Lövberg Storvall Remdalen Virisen Bergsund Fättjaur Svalgonäs Nygård Storbacken Borkan Borkasjö Tvärån Henriksfjäll Grönfjäll Stennäs Atjiken Sunnansjö Lill-sutsberg Matsdal Ripfjäll Stålklippen Hällnäs Forsmark Holmträsk Gardvik Björkås Gosen Kaanan Suofo

Fjällstationer Mountain lodge Gebirgsstation: –

Vandringsleder Trails Wanderweg:

Stugor Tourist hut Wanderhütte:

Glaciärer Glacier Gletscher:
Bliehtjedielhtie

Sjöar/vattendrag Lakes/rivers Seen/Flüsse:
Nedre fiplingvatnet Övre fiplingvatnet Stora namsvatnet Ransarn Unkervatnet Daningen Sipmehkejaevrie Hijhtenjaevrie Leipikvattnet Orvatnet Vektaren Skalvattnet Gottern Nedre vapstsjön Övre vapstsjön Kultsjön Gikasjön Viriesen Lill-björkvattnet Umnässjön Borkasjön Fättjarn Rissjön Dikasjön Krutsjön Saksensjön Jetnemsälven Gaavesjohke Orelva Simskardelva Storelva Tiplingelva Storfiplingelva Vefsna Vapstälven Ransarån Dalsån Umeälven Bersjöån

Fjäll Mountains Gebirge:
Börgefjäll Arefjället Virisfjället Vardofjällen Norra gardfjället Södra gardfjället Borkafjället Fjällfjällen Marsfjällen Kittelfjället Gebnafjället Grönfjället Kittelfjället Daevnie Aavnere Girifjället Risfjället Marsfjället Östra vardofjället Västra vardofjället Lasterfjället Ljusfjället Gaajsastjahke Stoere geamoe Östra fjällfjället Västra fjällfjället Stihke Faasoevaartoe austre Tverrklubben Storburstinden hanstinden Amirfjellet Örjedalsfjellet Pantdalsfjellet Slettfjellet Susenfjellet Dåaktoenjuenie Golvertinden Simskardfjellet Måsskardfjellet Slaaterejahke Golvernasen Golverfjellet Lillbåtskardfjellet Åarjetjahke Store båtskardfjellet Kappfjellet Breidskardfjellet Gabtedurrientjahke Nonstindan Pilfjellet nerlifjellet Skinnfjellet Storklumpen Laupskardfjellet Midfjellet Rotfjellet Njueniesvaerie Fisklausfjellet Olleken Krokafjellet Vestre hundfjellet Rainesklumpen Rainesfjellet Reinfjella Movretjahke Goeblehketjahke Saxfjället Jitneme Jetnamsklumpen Vuepertjahke Sapmanåsen Lotterfjellet Tunnurfjellet Gahpesåejjie Gammelkallfjellet Voenjelensnjurhtjie Kråhtjoehjtjahke Rörskardaksla Seterfjellet Kvannfjellet Smalfjellet Jengelfjellet Klumpen Dergaklumpen Seterklumpen Raudfjellet Rarukklumpen Nursfjellet Dåeriesbahkoe Getsklumpen Gaske-seavrije Jillie-seavrije Skaanjehtahke Sipmektinden Sipmehke Baajme Grucksfjället Rörsjöfjället Aavtjoevaelliennjuana Raevikievaartoe Raajnesenvaellie

Nationalparker National parks Nationalpark:
Börgefjell nasjonalpark (Norge)

Turistbyråer Tourist agencies Fremdenverkehrsämter
Storuman
Vilhelmina
Strömsund

Västerbotten
Jämtland

9789113068190

Outdoor map Sweden, Topografischer freiluftkarten Schweden

199,00 kr

Artikelnr: 9789113068190 Kategorier: ,

Beskrivning

Outdoorkartan är en ny serie topografiska friluftskartor om 14 blad. Kartorna har ett helt nytt eget utseende och är tryckt på ett nytt och mycket hållbart och vattentåligt material. Kartografin, materialet och tryckkvaliteten ger sammantaget mycket tydliga och lättlästa kartor idealiska för vandring, paddling och fjällturer.