Friluftskarta Calazo Pieskehaure, Miekak & Jäkkvik 1:50 000

Den här kartan är en del av den nya ­genera­tionens fjällkarta med terränginfor­mation baserad på flygburen laserskanning. Det är även den första fjäll­kartan någonsin över det här området i skala 1:50 000. ­

Förutom helt nya höjdkurvor med ekvidistans 10 meter framträder bland annat vattendrag och branter på ett ­avsevärt bättre sätt än tidigare. Lederna återges med större noggrannhet liksom sankmarker, byggnader, stenbunden mark och svårfram­komlig vegetation. Det gör den perfekt att ha med när du gör kortare turer som kanske kräver mer information om ­terrängen, till exempel om du gör ­toppturer eller fiskar.

Tryckt på Tyvek®. Det är gjort av en syntet­fiber som gör kartan helt okänslig för vatten och mycket rivtålig. En Tyvekkarta går inte sönder i vecken eller tappar färgen när du använder den.

Artikelnummer:
9789189079779

229,00 kr

Artikelnr: 9789189079779 Kategori:

Beskrivning

Outdoor map This map is part of the new generation mountain map with terrain information based on airborne laser scanning. It is also the first ever mountain map of this area on a scale of 1:50,000.

In addition to completely new height curves with an equidistance of 10 meters, watercourses and slopes, among other things, appear in a significantly better way than before. The trails are reproduced with greater accuracy, as are sinkholes, buildings, stony ground and difficult-to-access vegetation. This makes it perfect to have with you when you do shorter trips that may require more information about the terrain, for example if you do top tours or fishing.

Printed on Tyvek®. It is made of a synthetic fiber that makes the map completely insensitive to water and very tear-resistant. A Tyvek map will not tear in the folds or lose color when you use it.

Du gillar kanske också…